• جلسات
  • سفر پیاده
  • رمضان
  • محرم
  • فاطمیه

سلسله جلسات درس اخلاق و سبک زندگی اسلامی

سلسله جلسات درس اخلاق و سبک زندگی اسلامی یاد بود شهید گرانقدر آیت الله حاج سید مصطفی خمینی با سخنرانی آیت الله ناصری امام جمعه محترم یزد دوشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۹ موسسه بیت الرضا علیه السلام...

حسینیه سیار

باشروع ایام فاطمیه وباتوجه به شرایط خاص حاکم درسرتاسرمیهن عزیزمان،حسینیه سیاربیت الرضاعلیه السلام...

تصویری

امروز یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه

اعمال روز