🔹اولین جلسه ی آموزش خادمیاری رضوی جمعه ۴ اسفند بعد از نماز مغرب و عشاء در بیت الرضا علیه السلام-بافق برگزار میگردد
▪️حضور برای افرادی که در سامانه آستان قدس ثبت نام کرده اند الزامی می باشد