#میهمانی_خدا

🔸سلسله مناجات های میهمانی خدا
شب اول ماه مبارک رمضان
آستان مقدس امامزاده عبدالله علیه السلام

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق
@beitreza