کتابخانه واقع در طبقه دوم بیت الرضا قرار دارد که دارای حداقل دو هزار کتاب با عنوان های مختلف است.

ساعت کاری کتابخانه صبح ها از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ و در ایام امتحانات صبح از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ و بعد از ظهر ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ میباشد.

در کتابخانه بیت الرضا برنامه و جشواره های مختلف کتابخوانی با هدف ایجاد فرهنگ کتابخوانی و سیر مطالعاتی برگزار میشود که با جوایز ارزنده همراه است.