رهبر انقلاب اسلامی:

بسیجی بودن یعنی مظلوم شدن برای این‌که مظلوم را رهایی ببخشد

بسیجی‌بودن فرهنگ مجاهدان گمنام است. فرهنگ مجاهدان بی‌توقع و خطرپذیری است، نترسیدن است، خدمتگزاری است برای همه، برای کشور، از خود برای دیگران مایه گذاشتن است.

بسیجی بودن یعنی مظلوم شدن برای این‌که مظلوم را رهایی ببخشد. دیدید در این قضایای اخیر بسیجی‌های مظلوم خودشان مظلوم واقع شدند، برای این‌که نگذارند ملت، مظلومِ یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشود. خودشان مظلوم واقع می‌شوند، برای این‌که جلوی ظلم دیگران را بگیرند.

  • جلسات
  • سفر پیاده
  • رمضان
  • محرم
  • فاطمیه