• جلسات
  • سفر پیاده
  • رمضان
  • محرم
  • فاطمیه

جلسه تفسیرقرآن

طبق سه شنبه شبهای گذشته جلسه تفسیرقرآن دربیت الرضا(علیه السلام) بافق باحضورخادمیاران رضوی وجمعی...

حسینیه سیار

باشروع ایام فاطمیه وباتوجه به شرایط خاص حاکم درسرتاسرمیهن عزیزمان،حسینیه سیاربیت الرضاعلیه السلام...

تصویری

امروز جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه

اعمال روز