کاروان پیاده بسیجیان بیت الرضا (ع) صبح امروز پس از یک شب اقامت در روستای احمد آباد وپس از زیارت قبور شهدای این روستا بطرف روستای گرگین آباد حرکت خود را ادامه دادند.

این زائرین امروز ظهر را در روستای گرگین آباد مستقر وپس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و استراحت حرکت خود را بطرف روستای کریم آباد ادامه خواهند داد و امشب میهمان مردم خونگرم روستای کریم آباد خواهند بود.