کاروان پیاده امروز ظهر سه شنبه 95/4/22 وارد روستای فضل آباد شدند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

امروز بعد از اقامه نماز ظهر وعصر حرکت خود را از روستای فصل آباد به سمت شهرستان بهاباد شروع کرده

و مراسم استقبال کاروان امروز عصر در میدان ورودی بهاباد انجام خواهد شد.