بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

در پی دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی بنابر همدردی با تمام مردم سیل زده، بسیجیان پایگاه مقاومت امام رضا علیه السلام (بیت الرضا) بر آن شدند تا کمک های مردمی را جمع آوری نموده و برای سیل زدگان ارسال نمایند.
لازم به ذکر است امروز هشتم فروردین ماه تعداد 50 عدد پتو ، مقدرای اقلام خوراکی و مقداری وجه نقد برای سیل زدگان ارسال شد.