گزارش تصویری ارسال کمک های مردمی به مناطق زلزله زده کوهبنان:

photo_2018-01-29_11-26-05 photo_2018-01-29_11-26-09 photo_2018-01-29_11-25-55 photo_2018-01-29_11-25-58 photo_2018-01-29_11-26-02