همزمان با #آغاز_امامت_امام_زمان (عج) اسامی #برندگان_مسابقه_کتابخوانی
“چهار گفتار” اعلام شد

به مناسبت ایام محرم و صفر، مسابقه کتابخوانی مجازی کتاب “چهار گفتار” توسط مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا (علیه السلام) شهرستان بافق برگزار گردید که در این مسابقه به قید قرعه ٨ نفر برگزیده شدند و به شرح ذیل اعلام میگردد:

١- ٣۶١****٠٩٣۶
آقای محمدرضا شوریده

٢- ٩١٢****٠٩٣٣
آقای ابوالفضل یزدی نسب

٣- ٢۴٢****٠٩١٣
خانم صدیقه حاجی عباسی

۴- ٣۴۶****٠٩١٣
خانم فاطمه حیدری

۵- ۶٠١****٠٩١۶
خانم رقیه حیدری صیدآبادی

۶- ٩۵٢****٠٩١٧
خانم مرضیه اکبری

٧- ۴٠۶****٠٩١۵
خانم عفت میرزایی

٨- ٣۴٧****٠٩١۵

گفتنی است که به برندگان جهت دریافت هدیه اطلاع رسانی خواهد شد.

باتشکر از همراهی شما

روابط عمومی موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا علیه السلام بافق
@beitreza