لطفا عزیزانی که نامشان در لیست آمده است با دو قطعه عکس به بیت الرضا علیه السلام مراجعه کنند.
ساعت مراجعه صبح ها : ۱۰تا ۱۳
عصرها :۱۹ تا ۲۲