استقبال از خدام آستان قدس رضوی توسط خادمیاران بیت الرضا علیه السلام_بافق
#کاروان_زیر_سایه_خورشید
۲۰ خردادماه ۱۴۰۱