حضور جمعی از خادمین بیت الرضا علیه السلام بافق
در آیین استقبال از کاروان نمادین سالروز ورود حضرت معصومه علیها السلام به شهر قم
۱ آذر ماه ۱۳۹۸

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق