اولین روز حرکت کاروان پیاده

قافله عشق به راه افتادست

عصر امروز کاروان پیاده حضرت شمس الشموس از حریم حرم امامزاده عبدالله حرکت خود را به سمت سلطان طوس آغاز کردند.
در این روز زوار علی بن موسی الرضا در سپاه بافق اقامه نماز کردند و بعد از استماع سخنان امام جمعه شهرستان به سمت مرکز توان بخشی مبارکه راهی شدند
در ادامه از استقبال مردم مبارکه روبرو شدند و بعد از زیارت قبور شهدا به محل اسکان رفتند در دانشگاه آزاد اسلامی بافق رفته تا اولین روز از پیادوری این کاروان پایان پذیرد.

بیست_و_هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۶تیرماه ۹۸