اولین شب سخنرانی استاداخلاق حوزه وامام جماعت آستان قدس رضوی حجت الاسلام امانی دربیت الاحزان
ضمنا شروع مراسم منبر آقای حجت الاسلام امانی ساعت ۹شب اعلام گردید.