سلسله جلسات سخنرانی شبهای ماه مبارک رمضان (۳۰شب ۳۰سخنرانی)شب گذشته دوشنبه۱۲ اردیبهشت۱۴۰۱ به ایستگاه آخررسید.
درشب عیدفطرکه باروزگرامیداشت مقام معلم همراه شده بود،درپایان سلسله جلسات ماه مبارک رمضان ازمعلمین زحمتکش که درمجموعه بیت الرضا(علیه السلام)فعال هستندتجلیل شد.
دراین برنامه از۱۳نفرازمعلمین که درضمینه های فرهنگی ومذهبی فعالیت مستمردارندباهدیه فرهنگی تجلیل شد .