بمناسبت هفته معلولین حجت الاسلام طباطبایی وجمعی ازخادمیاران رضوی وبیت الرضا(علیه السلام)بافق ازمرکزجامعه معلولین بازدیدکردند.
در این دیدار ابوالفضل شاهپورزاده مسئول جامعه معلولین بافق به فعالیت های انجام شده و مشکلات معلولین پرداخت و گفت: در حال حاضر ۷۵۰ معلول در سطح شهرستان تحت پوشش این جامعه قرار دارند که ۴۰ درصد آنها توانایی انجام کار ندارند،۳۰ درصد توانایی دارند ولی فاقد کار هستند و مابقی نیز خودمشغول بکار و مستقل می باشند .
درادامه ازکارگاه بافندگی قالی وصنایع دستی وکارگاه خیاطی بازدید وضمن خداقوت به این عزیزان هدیه متبرکی امام رضایی تقدیمشان شد.
درپایان مقررشدجهت امورفرهنگی تعامل بیشتری باخادمیاران رضوی انجام گیرد.