بازدیدسرهنگ تقی زاده مسئول آموزش سازمان بسیج کشورازبیت الرضا(علیه السلام)بافق دراین بازدیدکه بهمراه سرهنگ نصیری فرمانده سپاه ناحیه بافق وهمراهان انجام شد،حجت الاسلام طباطبایی مسئول موسسه وفرمانده پایگاه امام رضا،فعالیتهای موسسه فرهنگی مذهبی بیت الرضا علیه‌السلام وپایگاه امام رضا علیه السلام واقدامات درحال انجام راتشریح کردند.