جاسه شب هشتم از چهارشنبه٩٥/٧/٧ به يكشنبه شب اول ماه محرم  ٩٥/٧/١١ موكول گرديد .

جلسه هيئت به مناسبت سالگرد مرحوم مهدى زينلى پنجشنبه ٩٥/٧/٨ ساعت ٢٠:٣٠ شب در منزل پدر مرحوم واقع در بلوار امام خمينى (ره).

جلسات دهه اول محرم امسال با سخنرانى حجة الاسلام طباطبايى و مداحى از يكشنبه ٩٥/٧/١١ بمدت ١٠شب بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار مى گردد.