بسمه تعالي

 که بین بازدیدکندگان نمایشگاه داغ کوثر توزیع شده بود به شرح زیر اعلان می گردد.
1. سید علی میرعلمی سید عظیم
2. سید ولی الله میرعلمی سید مهدی
3. اصغر رضا پور حسین
4. زهرا زین الدینی مصطفی
5. ماشاء الله رایگان حسین
6. روشنا روحی کمال محمد
7. فاطمه خادمیان محمد جواد
8. عذرا فخاری محمد
✅برندگان محترم ?تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه ، ?با در دست داشتن کارت شناسایی به دفتر موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا علیه السلام مراجعه نمایند.????✅✅
با ما همراه شوید.
???
?@beitreza