در روز چهارشنبه ٢۶ شهریور مراسم جشن مباهله در محل بیت الرضا بافق با سخنرانی حجه الاسلام طباطبایی و به مداحی حجه الاسلام باقری میدانی برگذار شد.

image image image