در روز چهارشنبه ٢٦ شهريور مراسم جشن مباهله در محل بيت الرضا بافق با سخنراني حجة الاسلام طباطبايي و به مداحي حجة الاسلام باقري ميداني برگذار شد.

image image image