کلیه کسانی که برای سفر پیاده بیست و چهارم  انتخاب شده اند در روز جمعه

 

95/2/31 در اولین جلسه توجیهی سفر شرکت خواهند کرد.

 

برگزاری کلاس های اخلاق و آداب اسلامی ، احکام در سفر و برسی اجمالی سیره ی

 

امام رضا (علیه السلام ).

 

همچنین تذکرات مربوط به سفر پیاده از برنامه های روز جمعه خواهد بود.