مراسم احیاء شب نیمه شعبان باهمکاری کانون شیخ محمدتقی بافقی دربیت الرضاعلیه السلام بافق برگزارشد..شروع برنامه ساعت۲۳:۳۰باقرائت دعای کمیل بانوای گرم مداح اهل البیت علیهم السلام کربلایی کریمیان آغازودرادامه آغازبکارسفره کتاب مهدوی که بانیت وقف درگردش به همت واحدفرهنگی بیت الرضاانجام شدودرادامه پخش کلیپ مهدوی ومداحی برادرشفیعی وسخنرانی حجت السلام والمسلمین طباطبایی ومناجات خوانی حجت السلام باقری میدانی انجام گرفت.درپایان باتوزیع سحری بین خواهران وبرادران برنامه ساعت۴بامدادبپایان رسید..
بیت الرضا علیه السلام-بافق