جلسه آموزش و آزمون طرح خادمیاری آستان قدس رضوی در موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا (علیه السلام) بافق برگزار شد.