بسم الله الرحمن الرحیم

ماه رحمت، سفره اش گسترده شد

زنده از فيضش جهان مرده شد

آسمان پرگشته از شادي و شور

آمده از لطف حق ميلاد نور

 

ولادت امام حسن (علیه السلام) مبارک

مراسم :جشن میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) با حضور هیىَت 

[خیمه گاه]

در

موسسه فرهنگی مذهبی بیت الرضا 

تاریخ :95/3/31 دوشنبه شب 

ساعت شروع مراسم :22:00