تصاویری از انجام تدارکات پرسنل مجموعه فرهنگی مذهبی بیت الرضا علیه السلام
 

 

 dsc_0085 dsc_0098dsc_0102 dsc_0108 dsc_0114 dsc_0118dsc_0117