پنجمین روز بیست و پنجمین سفر ڪاروان زیارتی پیاده امام رضا (علیه السلام)

درب هنز ، احمدآباد

دوشنبه ۱٢ تیر ماه ١٣٩٦

IMG_20170706_143956 IMG_20170706_143954 IMG_20170706_143951 IMG_20170706_143948 IMG_20170706_143946 IMG_20170706_143944 IMG_20170706_143942 IMG_20170706_143940 IMG_20170706_143938 IMG_20170706_143935 IMG_20170706_143933