دومین جلسه تفسیرقرآن طبق قرارسه شنبه شبهادربیت الرضا(علیه السلام)بافق برگزارشد،
حجت‌الاسلام والمسلمین سعادتفرامام جمعه معززبافق پس ازاقامه نمازمغرب وعشابه امامت ایشان وقرائت قرآن توسط قاری محترم محمد بهنام حقیقی، به تفسیرقرآن پرداختند.
درپایان ازفیض مداحی حجت‌الاسلام باقری میدانی نیزهمگان بهره مندشدند.
موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق