تعداد۳۰نفرازدانش آموزان مدرسه دخترانه شاهدنور،صبح روزدوشنبه ۲۷دیماه،کلاس درس زیارت وجشن قرآنی خودراباهمکاری والدین گرامیشان،باحال وهوای امام رضایی، دربیت الرضا(علیه‌السلام)بافق برگزارکردند.