طبق سه شنبه شبهای قبل,جلسه تفسیر قرآن دردارالذکرموسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا(علیه الاسلام)بافق برگزارشد.
امام جمعه محترم که هفته های قبل همگان ازتفسیرقرآن ایشان فیض میبردیم این هفته بعلت مسافرت درجمع عزیزان قرآنی نبودند.
ان شاالله سفرهمه مسافرین بسلامت وازجلسات بعدی درخدمتشان باشیم ومستفیض گردیم.