بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه توجیهی 280 نفر از ثبت نامی های سفر پیاده سال 95 و نیز مراسم قرعه کشی وسخنرانی حجة الاسلام  طباطبایی در مورد سفر پیاده در روز پنجشنبه همزمان با عید بزرگ مبعث ساعت 10 صبح در بیت الرضا (ع) برگزار گردیده است.

DSC_0214 DSC_0213 DSC_0212 DSC_0211 DSC_0200 DSC_0199 DSC_0185 DSC_0184 DSC_0198