گزارش تصویری
جلسه توجیهی نحوه فعالیت خادمیاری جهت ثبت درسامانه،باحضورخادمیاران شهرستان بافق در بیت الرضا علیه السلام برگزار گردید.