جمع آوری کمکهای نقدی وغیرنقدی توسط بسیجیان پایگاه امام رضاعلیه السلام بیت الرضاومردم عزیزدیارمان جهت یاری مردم سیل زده سیستان وبلوچستان درمحل ورودی بیت الرضاعلیه السلام درحال انجام میباشد.عزیزانیکه قصدکمک رسانی به سیل زدگان رادارندمیتواننددراین امرخیرشریک باشند.
ومن الله التوفیق
روابط عمومی بیت الرضاعلیه السلام_بافق