بسم رب الرضا
آرزوی دیرینه ی عاشقان خدمت در آستان حضرت سلطان علیه السلام به حقیقت پیوست و بعد از حضور انفرادی چند نفر ازخادمیاران الحمدلله اولین گروه خادمیاری رضوی از موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا و پایگاه امام رضا علیه السلام در این آستان ملک پاسبان توفیق خدمت پیدا کردند.
این تصویر دسته جمعی از خادمان حضرت رضا علیه السلام افق روشنی از همدلی و همیاری در راستای خدمت به مستضعفان را به ما نشان می دهد.
کسب این توفیق بزرگ را به دوستان خادمیار تبریک عرض می کنیم و امیدواریم در عرصه های خدمتی انتخابی در شهرستان هم بتوانند بدرخشند و مستضعفین شهرستان از خدمات این عزیزان بهره مند گردند.
باقری میدانی
مسئول امور خادمیاری شهرستان بافق