حضور خدام آستان قدس رضوی بر سر مزار شهدای گمنام وشهدای روستای مبارکه شهرستان بافق
کاروان زیر سایه خورشید
۲۲ تیرماه ۹۸