حضور خدام آستان قدس رضوی در امامزاده عبدالله بافق
کاروان زیر سایه خورشید
۲۲ تیرماه ۹۸