حضور خدام آستان قدس رضوی در دادگستری بافق وتجلیل از کارکنان به مناسبت روز قوه قضایه
#کاروان_زیر_سایه_خورشید
۷ تیرماه ۹۹
@beitreza