مدیر روابط عمومی بیت الرضاعلیه السلام-بافق از حضور ۵ نفرازخدام آستان قدس رضوی تحت عنوان جشنهای کشوری” زیر سایه خورشید” خبرداد.

کاظم رحیمی حضور این خدام را روز شنبه۷ مردادماه ساعت ۵ عصر در محل بیت الرضا(ع) بافق عنوان کرد وگفت: خدام آستان مقدس رضوی روز شنبه ساعت ۵ عصر مورد استقبال مردم شریف و ولایی بافق قرار خواهند گرفت.

مدیرروابط عمومی گفت: ویژه برنامه های خدام زیارت آستان مقدس امامزاده عبدالله، زیارت قبور شهداء، زیارت قبور شهداء گمنام، دیدار با امام جمعه بافق.حضوردرمنزل زائرپرگشوده امام رضاعلیه السلام مرحوم میرابی جهت تسلی به خانواده و در پایان ساعت ۷ عصر حضور در مراسم استقبال کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا(ع)درمیدان شهدا می باشد. درضمن درطول مسیراستقبال باهمکاری صمیمانه شهردارمحترم برافراشته شدن پرچم سبزعلوی درمرکزشهرتوسط خدام آستان قدس ازدیگربرنامه های فرهنگی این روزمیباشد.

وی یادآور شد: خدام در جشن های دهه کرامت در بافق شرکت خواهند کرد.

رحیمی اظهار داشت:  جشن های زیرسایه خورشید برای دهمین سال است که به پیشنهاد آستان قدس رضوی در شهرهای مختلف کشور و حتی کشورهای خارجی برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری این جشن ها با هدف گرامیداشت دهه کرامت و معرفی این دهه در کنار عید غدیر به عنوان یک جشن بزرگ شیعی آغاز شد که امسال جشن زیر سایه خورشید در ۷۰۰ شهر کشور و ۴۰ کشور خارجی برگزار می شود.

رحیمی، اضافه کرد: حضور خدام حرم رضوی در مناطق مختلف کشور با سه محوریت «توجه و خدمت به مستضعفان»، «تجلیل از نخبگان برتر» و «حضور در دورترین و ریزترین نقاط کشور» صورت می گیرد.