ظهرامروز دانش آموزان پایه دهم دبیرستان نمونه امام رضا (علیه السلام)بهمراه مربیان در نماز جماعت موسسه بیت الرضا (علیه السلام) حضور یافته و بین دو نماز از صحبت های نوجوانانه حجت الاسلام طباطبائی پیرامون اهمیت نمازوموضوعات مختلف مذهبی بهره برده و سپس کلاس درس خود را در این موسسه گذراندند.درپایان هدایای معنوی خودراازدست مدیریت موسسه دریافت نمودند.

موسسه بیت الرضا علیه السلام بافق