#دهه_هشتادی_ها؛ پایِ کارِ کمک مؤمنانه

همزمان با هفته بسیج و رزمایش کمک مؤمنانه ناحیه مقاومت بسیج بافق؛ اعضای طرح علمی_فرهنگی شهید چمران پایگاه مقاومت امام رضا (علیه السلام) در برنامه بسته بندی مواد غذایی ویژه نیازمندان حاضر شدند و در این زمینه کمک کردند.

مؤسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا (علیه السلام) بافق

@beitreza