با توجه به نقش موثر مربیان در حوزه تربیتی نوجوان و با هدف تبیین نیازمندی‌های فکری و عملیاتی آنان، موسسه جوانان آستان قدس رضوی دوره کشوری تربیت مربی نوجوان و جوان را برگزار می‌کند.

ویژگی‌ها و شرایط:
• مخاطب: آقایان و خانم‌های (حداقل: طلاب با اتمام سطح 1 حوزه و دانشجویان محصل مقطع کارشناسی)
• دارای حداقل 2 سال تجربه کار با مخاطب نوجوان
• سن باید بین 20 تا 35 سال باشد
• در مصاحبه بایستی پذیرفته شوند.
• پرداخت هزینه 1 میلیون ریال جهت شرکت در دوره

زمان برگزاری دوره حضوری:
• فروردین یا اردیبهشت 1396 به مدت 7روز در مشهدمقدس (نکته! به همراه آوردن خانواده و فرزند امکان پذیر نمی باشد)

برخی از مزایای شرکت در این دوره:

• استفاده از اساتید تربیتی کشوری
• اضافه شدن منتخبان به شبکه مربیان
• صدور گواهی پایان دوره از سوی موسسه جوانان آستان قدس رضوی(به شرط قبولی در آزمون پایانی
• در اولویت بودن برای حضور در سایر برنامه‌های مرتبط با نوجوان موسسه
• اعطای نشان خادمیاری حضرت رضا علیه‌السلام به برگزیدگان(بر اساس ضوابط)
واجدین شرایط می توانند به آدرس سایت موسسه جوانان آستان قدس رضوی به نشانی http://form.javanan.org/morabbiyan/ مراجعه و برای شرکت در این دوره ثبت نام کنند.