دومین روز حرکت کاروان پیاده

صبح روز تیرماه ۱۴۰۱، زائرين کاروان پیاده امام رضا(عليه السلام) با پای دل از دانشگاه آزاد بافق حرکت نموده‌ و با ذکر صلوات و نغمه سرائی به “بيشه در” رسيده و سپس‌ نماز ظهر و عصر را در مجتمع معدنی فسفات اقامه‌ نمودند و در این مجموعه‌ از فیض سخنرانی و روضه مستفیض گردیدند.

در ادامه‌، هنگام عصر کاروان به مجموعه نيروگاه خورشیدی رسيد و بعد از آن به سمت روستای سید آباد حرکت کرده و هنگام غروب آفتاب، نماز امام زمان (روحی فداک) را در نزدیکی این روستا خواندند و سپس نماز مغربین را در روستای سید آباد اقامه نمودند و در ادامه زائرين از فيض منبر و مداحی بهره مند گرديدند.

#بیست_و_نهمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۵ تیرماه ۱۴۰۱