دیدار اصناف شهرستان بافق با مدیریت کاروان پیاده امام رضا علیه السلام

در این دیدار اصناف شهرستان با اهداف و آرمان های موسسه خیریه فرهنگی مذهبی بیت الرضا و کاروان پیاده آشنا شدند و برای پیوستن به این خیل فرهنگی هم پیمان شدند تا با شناسایی و حمایت از نیازمندان و محرومین خود را در رسیدن به این اهداف سهیم بدانند و یارای کاروان قرار بگیرند.