دیدار خدام آستان قدس رضوی با امام جمعه شهرستان بافق

کاروان زیر سایه خورشید 

۲۲ تیرماه ۹۸