دیدار زائرین کاروان پیاده امام رضا علیه السلام شهرستان بافق با مرجع عالیقدر آیت الله العظماء سبحانی

۴مرداد ماه ۹۸-مشهد مقدس