۱۳۹۷/۵/۱۸

صبح

بیست و دومین روز سفر

اردوگاه غدیر-سرهنگ

در سحرگاه بیست و یکمین روز سفر۲۶ زائرین پس از نافله شب و اقامه نماز صبح به مسیر خود به سمت بارگاه عشق ادامه دادند در بین راه به قبور شهدای گمنام و پس از تکریم تربت مطهر شهدا،به مسیر خود ادامه دادند و حوالی ظهر به روستای سرهنگ رسیدند

 

ظهر

بیست و دومین روز سفر

سرهنگ-گرماب

پس از اقامه نماز ظهر و عصر قافله سالر کاروان صحبت کردند و نکاتی را بیان نمودند و در عصر زائرین به سمت روستای گرماب حرکت کردند.

 

شب

بیست و دومین روز سفر

روستای گرماب

پس از اقامه نماز مغربین زائرین در جشن ازدواج فرزند یکی از خدام و خدمتگذاران چندین ساله کاروان شرکت کردند و قافله سالار کاروان دقایقی را در مراسم به سخنرانی پرداختند و جناب آقای شفیعی مداح کاروان به مولودی خوانی پرداختند.