۱۳۹۷/۵/۱۹

بیست و سومین روز سفر

زائرین پس از اقامه نافله شب و نماز صبح به قرائت دعای پر فیض ندبه پرداختند.

زائرین در صبح به شست و شو و استحمام پرداختند و حوالی ظهر جلسه آموزش احکام برگذار شد.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر قافله سالار به سخنرانی با موضوع مهدویت و امام زمان پرداختند.عصر در جلسه ای قافله سالار به بیان تذکراتی پرداختند سپس کاروان به سمت مقصد بعد حرکت کرد.

شب پس از اقامه نماز مغربین مراسم شبانه با موضوع صلح امام حسن شروع شد که با توسل به آن حضرت و سینه زنی به پایان رسید