صبح روز بیست و سوم کاروان پیاده

رکوع و سجود در دل شب امری بود که زوار علی بن موسی الرضا در پیش گرفته بودند.
بعد از ادای فریضه الهی و صرف صبحانه وقت آزاد شد تا به زوار به استحمام و شستشوی لباس های خود بپزدازند که این کار تا اذان ظهر به طول انجامید.

 

 ظهر روز بیست و سوم کاروان پیاده

به وقت اذان همگی در صفوف نماز جماعت حاضر شدند و در پیشگاه باری تعالی سر تعظیم فرود آوردند.
بعد از ادای فریضه مجلس انسی به اهل بیت عصمت و طهارت صورت گرفت که اشک ماحصل این جلسه بود و در ادامه برای صرف ناهار و استراحت به حسینیه رفتند

 

 شب رو بیست و سوم کاروان پیاده

بعد از استراحت و تجدید قوا روستای گرماب را به مقصد رباط سفید ترک گفتند و حوالی نماز مغرب و عشاء به محل اسکان رسیدند.
بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء استراحت کوتاهی داشتند که پیش زمینه محفلی با نام و یاد دردانه ابی عبدالله شد که در آن مجلس همگی ارادت خود را به این بانوی مکرمه نشان دادند.

 بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام شهرستان بافق
۲۸تیرماه ۹۸