روز بیست و ششم(روز آخر کاروان پیاده)
جلسه شب به نوافل در دل شب متصل شد و کاروانیان بعد از طهارت دل و قلب خویش به دیدار حق شتافتند و خود را در محضر حق حاضر دانستند.
بعد از اقامه نماز صبح به صرف طعام و استراحت مشغول شدند

پانزده کیلومتر مانده تا حرم علی بن موسی الرضا المرتضی در تپه سلام
به اقامه نماز ظهر و عصر پرداخته و بعد از فراغت ملاقات با خداوند باری تعالی رو به گنبد علی بن موسی الرضا نموده و عشق و ارادت خود را اظهار داشتند تا گوشه چشمی بشود و اذن دخول به مشهدشان را گرفته باشند.

 بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام شهرستان بافق
۳۱تیرماه ۹۸