صبح روز بیست و یکم کاروان پیاده

مناجات امیرالمومنین بود که آغاز کننده بیست و یکمین روز از کاروان بود
و کاروانیان به سمت معبود خود العفو گویان روانه شدند.
موسم نماز صبح فرارسید و لبیک به دعوت حق سر داده شد
بعد از صرف صبحانه حرکت کاروان به سمت امامزاده احمد الرضا شروع شد.

 

 ظهر روز بیست و یکم کاروان پیاده

وقت اذان نزدیک بود که به امامزاده احمد الرضا رسیدیم
به وقت اذان در مسجد امامزاده، ادای فریضه الهی نمودیم
در ادامه محفلی و مجلسی به سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین طباطبائی برگزار شد و همگی از فیض منبر برخوردار شدند
در ادامه صرف ناهار و استراحت در دستور کار قرار گرفت.

 

 

 بیست و هفتمین کاروان سفر پیاده امام رضا علیه السلام_شهرستان بافق
۲۶تیرماه ۹۸